Nasze działania w związku z koronawirusem:

DRODZY GOŚCIE!


Zależy nam przede wszystkim na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych Gości oraz Personelu, dlatego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju wprowadzamy poniższe zasady:

 • w naszym obiekcie jednocześnie może być zakwaterowanych max 12 osób
 • śniadania serwowane są w kawiarni do stolika lub na życzenie do pokoju (nie ma możliwości śniadań w formie bufetu)
 • ograniczamy do minimum przebywanie Gości przy recepcji (jedynie w celu zakwaterowania i uregulowania płatności za pobyt). Jednocześnie przy recepcji może znajdować się tylko jedna osoba.
 • bezwzględnie zakazujemy przebywania w obiekcie osób niezakwaterowanych (zakaz odwiedzin w pokojach).

Ponadto:

 • na terenie obiektu w różnych miejscach umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla Gości i Personelu (m.in. przy wejściu do obiektu, przy recepcji) oraz udostępnione są numery telefonów do najbliższego sanepidu oraz oddziału zakaźnego
 • wszystkie powierzchnie dotykowe wspólne dla wszystkich (klamki, poręcze, włączniki świateł, blaty itp.) są regularnie dezynfekowane
 • pokoje poddajemy ozonowaniu
 • zapewniamy możliwość bezgotówkowej formy płatności (m.in. płatność BLIK)

Bardzo prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nasze zachowanie ma istotny wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia. Dbajmy o siebie i innych.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Telefony: 81 882 14 79

512 027 949

e-mail: kontakt@aghartakazimierzdolny.pl

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi:

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na takie detergenty jak mydło oraz preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się:

 • bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku.
 • pośrednio – poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania, kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku – kilkunastu godzinach.

Zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (co najmniej 2 metry)
 1. Często myć ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką- jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając wody i mydła lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty czy powierzchnie.
 3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych.